Ekologiczna Technologia | Infracrete

”Celem naukowców na całym świecie jest ograniczenie negatywnego wpływu przemysłu i gospodarki na środowisko naturalne. InfraCrete to produkt w pełni przyjazny dla środowiska naturalnego. Inwestycje prowadzone z InfraCrete to Twój wkład w czyste środowisko”

 

InfraCrete jest produkowany w 100 %, z substratów pochodzenia naturalnego, co czyni go w pełni przyjaznym dla środowiska naturalnego. Proces produkcyjny każdego produktu z rodziny InfraCrete jest prowadzony w fabrykach przestrzegających rygorystycznych norm środowiskowych. Światowy przemysł cementowy jest odpowiedzialny za około 5 % emisji CO2 do atmosfery. InfraCrete pozwala na ograniczenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery, ponieważ prowadzenie inwestycji z użyciem InfraCrete daje możliwość zmniejszenia ilości cementu nawet o około 20 %, w zależności od projektu budowlanego.

 

Zastosowanie technologii InfraCrete, umożliwia wykorzystanie gruntu rodzimego jako podbudowy zasadniczej i pomocniczej bez konieczności stosowania kruszywa. Stabilizując z użyciem InfraCrete otrzymujesz w pełni nieprzepuszczalną warstwę, która zapobiega przedostawaniu się wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń do wód gruntowych. InfraCrete na stałe zatrzymuje w gruncie substancje szkodliwe, uniemożliwiając zanieczyszczenie środowiska naturalnego. InfraCrete neutralizuje kwasy fulwonowe i karboksylowe występujące w gruntach. Obszary stabilizowane przy użyciu technologii InfraCrete mogą zostać przywrócone do stanu pierwotnego w każdym czasie, z uniknięciem negatywnego wpływu na środowisko naturalne.

 

 

InfraCrete ekologiczne fakty:

  • składnikami są wyłącznie substancje mineralne
  • produkt w pełni nadaje się do recyklingu
  • wykorzystanie gruntów rodzimych
  • minimalizacja negatywnego wpływu na środowisko naturalne, dzięki istotnemu ograniczeniu transportu
  • nie wymagany czas na osiadanie, w związku z wykorzystaniem gruntu rodzimego
  • zabezpieczenie przed wodami gruntowymi
  • skrócenie czasu prowadzenia inwestycji m.in. przez ograniczenie transportu