Właściwości produktu | Infracrete

“Podwójna korzyść - ekonomia & ekologia”

Właściwości produktu InfraCrete

• Wysokie dopuszczalne obciążenie oraz nośność już po 24 godzinach
• Bardzo wysoka odporność i trwałość
• Nie powstają pęknięcia
• Nie wymagany czas na osiadanie, w związku z wykorzystaniem gruntu rodzimego
• Nieprzepuszczalność i nienasiąkliwość powierzchni
• Odporność na działanie kwasów i soli
• Obróbka z udziałem wody możliwa do temperatury -6 °C
• Możliwość stosowania dla prawie każdego rodzaju gruntu
• Unieruchomienie substancji szkodliwych na stałe w gruncie
• Korzystna alternatywa dla technologii betonowych

Ekologia z InfraCrete

• Naturalne komponenty
• Produkt w pełni nadaje się do recyklingu
• Wykorzystanie materiałów dostępnych na miejscu
• Niewielkie obciążenie dla środowiska dzięki istotnemu ograniczeni transportu
• Naturalna struktura – nie wymagany czas na osiadanie
• Krótki czas wykonywania robót – mniejsze obciążenie ruchu drogowego (objazdy, korki, itp.)
• Zabezpieczenie wód gruntowych