Zalety i fakty | Infracrete

“Nie trać czasu i pieniędzy”

Zalety produktu InfraCrete

• Redukcja emisji CO2 związana z produkcją surowców budowlanych
• Sprawdzona i łatwa w zastosowaniu technologia
• Możliwość stosowania w połączeniu z wieloma gatunkami cementów dostępnych na rynku
• Przyśpieszony i zintensyfikowany proces hydratacji cementu
• Jednorodna struktura zapewniająca kontrolowany przebieg i przewidywalny efekt końcowy procesu
• Bardzo wysoka wytrzymałość i trwałość nawierzchni

Oszczędzaj pieniądze z InfraCrete

• Nie ponosisz kosztów związanych z wywozem gruntu rodzimego
• Brak opłat za składowanie i transport materiałów
• Nie ma potrzeby zakupu materiału na warstwę nośną i mrozoodporną
• Brak potrzeby zakupu warstw wypełniających
• Redukcja górnych warstw nawierzchni
• Niższe koszty napraw
• Niskie koszty utrzymania
• Niewymagane są warstwy zabezpieczające przed podciąganiem kapilarnym
• Możliwość unieruchomienia substancji szkodliwych, bez potrzeby ich usuwania, dzięki czemu nie ponosimy opłat za ich składowanie

Oszczędzaj czas z InfraCrete

• Nie tracisz czasu na wymianę i wywóz gruntu
• Nie tracisz czasu na dostawę materiałów na warstwę nośną i mrozoochronną
• Nie tracisz czasu na transport materiałów wypełniających
• Możliwość uniknięcia stosowania głębokiego fundamentowania (po uprzednim badaniu statyki i przy sprzyjających warunkach gruntowych)
• Niewymagany czas na osiadanie w związku z wykorzystaniem gruntu rodzimego
• Stabilizacja gruntu i unieruchomienie substancji szkodliwych, realizowane są w jednym cyklu roboczym