Zastosowania | Infracrete

“InfraCrete to nieograniczone zastosowania”

InfraCrete ST Dodatek wykorzystywany do stabilizacji powierzchni, z użyciem gruntu rodzimego lub z użyciem materiału pochodzącego z recyklingu
InfraCrete IM Dodatek do unieruchomienia na stałe, szkodliwych substancji niebezpiecznych dla środowiska, w stabilizowanej powierzchni
InfraCrete CC Dodatek skutecznie wspomagający proces hydratacji cementu

 

InfraCrete – zastosowanie od A do Z

• Drogi dojazdowe dla przemysłu petrochemicznego, gazowego i składowisk różnego typu
• Konstrukcje dróg i autostrad
• Biogazownie
• Powierzchnie do składowania biomasy
• Hale przemysłowe i magazynowe
• Podbudowa pod infrastrukturę kolejową
• Stabilizacja zboczy
• Stabilizacja nasypów
• Wykonywanie podbudowy zasadniczej pod posadzką hal przemysłowych
• Drogi piesze, rowerowe, leśne i rolne
• Fundamentowanie
• Tereny portów i przystani
• Drogi tymczasowe do elektrowni wiatrowych
• Pasy startowe i płyty postojowe
• Centra logistyczne, parkingi, składowiska kontenerów
• Zastąpienie głębokiego fundamentowania
• Składowiska odpadów niebezpiecznych dla środowiska
• Wzmacnianie skarp i zboczy
• Tunele i budowa systemów kanalizacyjnych

Podwójna korzyść: W wielu przypadkach połączenie stabilizacji i unieruchomienia szkodliwych substancji, umożliwia znaczne obniżenie czasu i kosztu wykonywanej inwestycji !