Składowiska odpadów i biomasy | Infracrete

"Składowiska odpadów i biomasy z wykorzystaniem InfraCrete"

Współczesne składowiska odpadów wymagają stosowania warstw odcinających, zabezpieczających wody gruntowe i gleby przed przedostaniem się zanieczyszczeń i substancji szkodliwych. Wytworzenie takich warstw w podłożu jest możliwe z wykorzystaniem produktów InfraCrete. InfraCrete jest w pełni przyjazny dla środowiska naturalnego i gwarantuje możliwość wykorzystania wystabilizowanej powierzchni do wielu celów. Wystabilizowana powierzchnia posiada właściwości sprężyste, ma to duże znaczenie dla gruntów podatnych na osiadanie.

Przykłady projektów zrealizowanych przez InfraCrete

Brak danych do wyświetlenia