Trwałe unieruchomienie zanieczyszczeń | Infracrete

"Trwałe unieruchomienie zanieczyszczeń z InfraCrete"

Wykonując proces stabilizacji przy użyciu InfraCrete, trwale zatrzymujemy wszystkie substancje szkodliwe w gruncie stabilizowanym. Dzięki InfraCrete można ograniczyć wydatki sektora publicznego i prywatnego, przeznaczane na walkę z odpadami i substancjami szkodliwymi znajdującymi się w gruncie. InfraCrete to technologia przyjazna środowisku, która pozwala na prowadzenie inwestycji z korzyścią dla natury i człowieka.

Przykłady projektów zrealizowanych przez InfraCrete

Brak danych do wyświetlenia