Zastąpienie głębokiego fundamentowania | Infracrete

"InfraCrete zastępuje głębokie fundamentowanie"

Podczas budowy, proces głębokiego fundamentowania jest czasochłonny i kapitałochłonny, a w wielu przypadkach istnieje możliwość jego zastąpienia przy użyciu technologii InfraCrete. Wykorzystując InfraCrete możesz stworzyć tak zwaną “poduszkę fudnametową” z gruntu rodzimego znajdującego się na miejscu budowy. Szerokość, grubość oraz inne wymiary „poduszki fundamentowej” jest uzależniona od zakładanych obciążeń konstrukcyjnych, jak i również od rodzaju gruntu rodzimego. InfraCrete pozwala na przenoszenie obciążeń przy jednoczesnej redukcji osiadania.

Przykłady projektów zrealizowanych przez InfraCrete

Brak danych do wyświetlenia