Eko korzyści | Infracrete

“Zalety płynące z wykorzystania ekologicznej technologii InfraCrete”

Redukcja kosztów inwestycji:
• Unieruchomienie substancji szkodliwych w gruncie, bez konieczności ponoszenia dodatkowych opłat za transport, składowanie i recykling.

Skrócenie czasu prowadzenia inwestycji:

• Prowadzenie wykopów na miejscu staje się niepotrzebne
• Ograniczenie transportu
• Brak konieczności wykorzystania dodatkowego materiału dla podbudowy i warstwy mrozoochronnej
• Nie ma potrzeby wykorzystywania dodatkowych materiałów wypełniających
InfraCrete daje możliwość zastąpienia głębokiego fundamentowania (po przeprowadzeniu inspekcji i zatwierdzeniu możliwości technicznych na miejscu inwestycji)
• Stabilizacja i unieruchomienie substancji szkodliwych w glebie w jednym kroku roboczym

Właściwości produktu:

• Długa żywotność i wysoka nośność stabilizowanej powierzchni
InfraCrete tworzy w pełni nieprzepuszczalne i szczelne powierzchnie
• Możliwość prowadzenia procesu technologicznego przy temperaturze do -6 °C
• Możliwość stosowania dla prawie każdego rodzaju gleby

Ekologia:

• Przyjazny dla środowiska z możliwością 100% recyklingu
• Ochrona wód gruntowych