Unieruchomienie szkodliwych substancji | Infracrete

”Unieruchomienie szkodliwych substancji w glebie z InfraCrete

 

 

Przy pomocy InfraCrete niemożliwe staje się możliwe! Technologia InfraCrete umożliwia trwałe unieruchomienie w gruncie substancji szkodliwych oraz wykorzystanie gruzu budowlanego do budowy konstrukcyjnej warstwy nośnej pod drogi oraz pod posadzki hal przemysłowych w zgodzie z środowiskiem naturalnym.

Podłoże stabilizowane przy pomocy technologii InfraCrete, cechuje się nienasiąkliwością i nieprzepuszczalnością co zapobiega przenikaniu szkodliwych substancji do gleby oraz do wód gruntowych.

W wielu przypadkach unieruchomienie substancji szkodliwych na stałe w gruncie przynosi duże oszczędności dla inwestora. Przy zastosowaniu technologii InfraCrete, ekskawacja, składowanie i recycling substancji szkodliwych dla środowiska nie jest już potrzeby.